Avatar z Mariusz Polakowski

Mariusz Polakowski

15-letnie doświadczenie w pracy doradczej i szkoleniowej dla wiodących firm w Polsce w zakresie alokacji kosztów, zarządzania rentownością, definiowania ośrodków odpowiedzialności.

Ekspert w dziedzinie:

- analizy rentowności, rachunek kosztów działań (Activity-Based Costing)

- definiowanie ośrodków odpowiedzialności

artykuły tego autora szkolenia tego autora  

Bio:

 • magister ekonomii
 • pracownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej (1996-1998)
 • konsultant w Arthur Andersen, Andersen Business Consulting, Deloitte Business Consulting (1998 – 2007)
 • prelegent wielu konferencji i szkoleń z ponad 15-letnim doświadczeniem

 Osiągnięcia / największe projekty:

 PKN ORLEN S.A.

 • Opracowanie rekomendacji struktury organizacyjnej PKN ORLEN S.A. dostosowanej do realizacji strategii integracji oraz wzrostu wartości spółki
 • Opracowanie rekomendacji zmian w procesie analizy i akceptacji inwestycji, zgodnie z koncepcją Zarządzania Wartością Firmy (VBM)
 • Wdrożenie Zarządzania Wartością Firmy (VBM) w obszarze spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN

 TUiR Warta S.A.

 • Opracowanie systemu alokacji kosztów akwizycji, likwidacji i administracji ubezpieczeń na bazie rachunku kosztów działań

 Bank Pekao S.A

 • Wdrożenie rekomendacji związanych z reorganizacją w obszarze gospodarki pieniężnej, skarbu, zarządzania ryzykiem, planowania i kontroli
 • Diagnoza i opracowanie rekomendacji zmian w modelu budżetowym, z uwzględnieniem modelu wyceny wewnętrznego transferu funduszy

 PZU Życie S.A.

 • Opracowanie systemu alokacji kosztów akwizycji, likwidacji i administracji ubezpieczeń na bazie rachunku kosztów działań

 Fortis Bank S.A.

 • Rekomendacje usprawnień w modelu rachunku kosztów działań
 • Opracowanie propozycji poprawy efektywności i optymalizacji kosztów

 Kredyt Bank S.A.

 • Opracowanie systemu analiz rentowności z uwzględnieniem modelu rachunku kosztów działań i wyceny transferu funduszy

 Klienci:

Bank Pekao S.A., Fortis Bank S.A., Kredyt Bank S.A., PKN ORLEN S.A., PZU Życie S.A., TUiR Warta S.A.

 Publikacje:

 • Komentarz do artykułu „Rachunek kosztów działań (ABC) sterowany czasem”, Robert S. Kaplan, Steven R. Andersen, Harvard Business Review Polska, kwiecień 2005.
 • „Informatyka wspomaga liczenie kosztów”, Teleinfo, luty, 2004
 • „Ceny transferowe – praktyczne podejście”, CXO Magazyn Kadry Zarządzającej, czerwiec, 2002.
 • „Koszty e-obecności”, CXO Magazyn Kadry Zarządzającej, luty, 2002.
 • “Strategiczna Karta Wyników” – wydanie polskie „The Balanced Scorecard”, wspólnie z A. Jarugową i K. Pniewskim, PWN, Warszawa 2001.
 • „Koszty działań pod kontrolą” – wspólnie z K. Pniewskim, magazyn PC Kurier, 22 -30 październik 2000.
 • “Zarządzanie kosztami działań” – wspólnie z J.A. Millerem i K. Pniewskim, WIG -Press, Warszawa 2000.
 • „Strategiczna Karta Wyników” – wspólnie z K. Pniewskim i J. Sawickim, magazyn „Sales”, marzec 2000.
 • “Rachunkowość zarządcza”, współautor pracy zbiorowej pod redakcją prof. dr hab. G. K. Świderskiej, Poltext, Warszawa 1997.

 Oferta:

- prowadzenie warsztatów obejmujących wykład i analizę studiów przypadków w obszarze rachunku kosztów działań i zarządzania ośrodkami odpowiedzialności

- doradztwo w zakresie architektury systemów alokacji kosztów i zarządzania ośrodkami odpowiedzialności

Rekomendowana literatura / odnośniki WWW:

 •  “Strategiczna Karta Wyników” – wydanie polskie „The Balanced Scorecard”, PWN, Warszawa 2001.
 • “Zarządzanie kosztami działań” – WIG -Press, Warszawa 2000.


Skontaktuj się z nami i porozmawiaj o możliwości zaproszenia eksperta do poprowadzenia warsztatu lub wykładu inspiracyjnego w Twojej organizacji:

Joanna Małachowska
Starszy Konsultant ds. Projektów Rozwojowych
joanna.malachowska@seka.edu.pl
kom +48 530 331 704

Małgorzata Graczyk
Kierownik Sprzedaży
malgorzata.graczyk@seka.edu.pl
kom. +48 516 178 433