Innowacyjność i kreatywność rozumiemy jako gotowość do postrzegania nowych zagadnień jako szans, przeformułowania nieoczekiwanych problemów w sukcesy, gotowość do akceptowania i wprowadzania zmian. Rozumiana jest także jako wola do podejmowania nowatorskich działań oraz rozwój „wyobraźni twórczej”. Jednym z istotnych czynników nieodzownych do sprostania wymogom silnie konkurencyjnego rynku jest również promowanie, efektywnego podejścia do problemu oraz niejednokrotnie niestandardowego pomysłu na rozwiązanie codziennych wyzwań. Kompleksowość i różnorakość możliwych oddziaływań edukacyjnych w dzisiejszych realiach przyczynia się nie tylko do podniesienia umiejętności w zakresie twórczego rozwiązywania wyzwań oraz podniesienia efektywności pracy w grupie. Sprzyjają temu narzędzia społecznościowe, mnogość możliwości komunikowania się i zdobywania informacji gotowej do przekształcenia w wiedzę. Tej tematyce poświęcimy nasze publikacje w prezentowanej kategorii tematycznej.

Mobile Learning

Co ma telefon do uczenia się?

Model 70:20:10 to ostatni przebój organizacyjnego uczenia się. Urządzenia mobilne świetnie się w niego wpisują. Model uczenia się 70:20:10 zyskał na znaczeniu w kręgach specjalistów od rozwoju. Niektórzy podchodzą do niego niemal z religijną gorliwością. Więc na czym on tak [...]

Czy Klout zmieni pracę HR, tak jak Cloud?

Autor: Marzena Dalka O ile technologie związane z „chmurą” czyli tytułowym Cloud, są już w Polsce znane i używane przez wiele firm jako standardowe rozwiązania, o tyle aplikacja Klout wciąż nie jest popularna. Budzi też wiele kontrowersji, nie tylko wśród [...]

Angielski w sieci i w komórce

Komputery są wykorzystywane w nauce języków obcych grubo ponad 30 lat. Początkowo były narzędziem do wyświetlania i przetwarzania informacji. Dziś komputery nie funkcjonują inaczej niż w sieciach, a urządzenia mobilne ostro walczą z nimi o większe zainteresowanie użytkowników. Rozwój technologii [...]

Inwestycja w zaangażowanie pracowników – wywiad

O wellness w polskich firmach i aplikacjach wspierających programy dla pracowników rozmawiamy w Tomaszem Mendakiem, Health & Wellness Managerem z firmy Workmed Czy corporate wellness to już codzienność w polskich firmach? Jakie firmy wdrażają tego typu programy? T.M.: Corporate wellness [...]

1 2 3 4