Na całym świecie organizacje stają w obliczu konkurencji, zawirowań i niepewności, które mogą czasem prowadzić do radykalnych zmian. Biorąc pod uwagę tak poważnie wyzwania, celowe wydaje się powiązanie strategii biznesowej i wszelkich priorytetów w dziedzinie zarządzania włącznie z rozwojem zasobów ludzkich. Integracja zasobów ludzkich z potencjałem biznesowym firmy jest niezbędna, bowiem, aby rozwijać potencjał biznesowy – należy skorelować aktywa materialne i niematerialne oraz właściwie wykorzystać wszystkie zasoby, aby określić pozycję konkurencyjną i podtrzymać zaangażowanie interesariuszy, czyli wszystkich osób mających pośredni lub bezpośredni związek z działalnością organizacji, w tym a może przede wszystkim ludzi. Ludzie w firmie są najważniejsi! Tymi i innymi tematami SEKA.edu poświęcać będzie artykuły w obszarze Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Szkoleniami.

HR z akcentem na B(iznes)!

Konferencja HR Biznes Partnerów była spotkaniem praktyków z praktykami HR. Zarówno prelegenci, jak i uczestnicy przez 7 inspirujących godzin, bogatych w wymianę wiedzy i doświadczeń, dociekali, co konkretnie decyduje o tym, że funkcja HR Biznes Partnera wnosi do organizacji wartość [...]

Już wkrótce II edycja konferencji HR Tech Summit czyli technologia w służbie HR!

HR TECH Summit to najważniejsze wydarzenie w Polsce poświęcone technologiom przeznaczonym dla działów HR, które odbędzie się już 22 kwietnia w hotelu Marriott w Warszawie. W nowej ekonomii, która jak nigdy wcześniej pozostaje pod wpływem globalnych trendów i kultury błyskawicznej [...]

4 role HR Biznes Partnera

Strateg, opiekun, administrator i strażak – to główne role HR Biznes Partnera. Zrozumieć je i pogodzić ze sobą to duże wyzwanie. HR Biznes Partner to trudny zawód. Wymaga umiejętnego wchodzenia w wiele, czasem wydawałoby się, że sprzecznych ze sobą, ról. [...]

Human Resources

Znana nam koncepcja pracy powoli zaczyna odchodzić w zapomnienie – autor: Jon Bersin

Przez cały zeszły rok rozmawiałem z wieloma HR’owymi i biznesowymi liderami – u wszystkich pojawia się wspólna kwestia: Nasze organizacje muszą być bardziej elastyczne. Musimy przeorganizować organizację tak, by móc uczyć się szybciej, lepiej komunikować i dynamiczniej reagować na zmiany. [...]

1 2 3