Najważniejsze wyzwania w tym obszarze to odpowiednie zarządzanie kapitałem społecznym, kapitałem ludzkim, infrastrukturą, zasobami naturalnymi i energią. O sukcesie zadecydują trzy podstawowe czynniki: innowacje, edukacja i wielopłaszczyznowa współpraca.

Przywództwo przyszłości

Siła płynie z różnic

Człowiek staje się centralnym elementem zarządzania. A każdy z nas jest inny. Firmy, które to zaakceptują i uznają za wartość, będą sobie najlepiej radzić na skomplikowanym rynku. To najważniejszy wniosek, jaki przyniósł Kongres Różnorodności – nowe kierunki w CSR. Jest [...]

Ożywienie w polskiej gospodarce

Debata: Ożywienie w polskiej gospodarce – trwały trend czy epizod?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Wolters Kluwer zapraszają do udziału w debatach, które odbędą w Katowicach (12 maja), Krakowie (13 maja) i Poznaniu (15 maja). O prognozach dla polskiej gospodarki, na podstawie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu Instrument Szybkiego [...]