SEKA.edu to zespół cenionych konsultantów wielu dziedzin (prawa, ekonomii, marketingu i zarządzania) mających, z jednej strony wiedzę, z drugiej biznesowe doświadczenie. Naszą przewagą konkurencyjną na rynku firm szkoleniowych jest dostęp do najnowocześniejszych narzędzi technologicznych, będących środkiem do realizacji celów edukacyjnych.

Doradztwo w Zakresie Rozwoju i Szkoleń

Kluczowe aspekty działań doradczych obejmują w obszarze projektowania polityki rozwojowej i szkoleniowej obejmują: • analizę polityki szkoleniowej organizacji, • analizę potrzeb szkoleniowych i rozwojowych, • analizę realizacji wytycznych polityki szkoleniowej, • działania mające na celu usprawnienie działalności komórek odpowiedzialnych za rozwój i szkolenia, • doradztwo w zakresie planowania ścieżek rozwoju w organizacji, • rozbudowę działów rozwoju i szkoleń.

Doradztwo w Zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Nasi pracownicy i współpracownicy to praktycy i eksperci w zakresie zarządzania, budowania strategii organizacji i jej przewagi konkurencyjnej opartej o kapitał ludzki. SEKA.edu specjalizuje się w projektowaniu Systemów Ocen Pracowniczych, wspieramy firmy również mające na celu między innymi pomóc firmom w Planowania ścieżek karier, Rekrutacji, Ocen kompetencji pracowników, Kształtowanie stanu i struktury HR, Planowaniu rozwoju kadry menedżerskiej, Usprawniania komunikacji w organizacji, Tworzeniu opisów stanowisk pracy, Reeingineerinu’u procesów HR w organizacji.