Nasi pracownicy i współpracownicy to praktycy i eksperci w zakresie zarządzania, budowania strategii organizacji i jej przewagi konkurencyjnej opartej o kapitał ludzki. SEKA.edu specjalizuje się w projektowaniu Systemów Ocen Pracowniczych, wspieramy firmy również mające na celu między innymi pomóc firmom w Planowania ścieżek karier, Rekrutacji, Ocen kompetencji pracowników, Kształtowanie stanu i struktury HR, Planowaniu rozwoju kadry menedżerskiej, Usprawniania komunikacji w organizacji, Tworzeniu opisów stanowisk pracy, Reeingineerinu’u procesów HR w organizacji.

Doradztwo w Zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi

W projektach doradczych priorytetem jest dla nas działanie, które w jak najpełniejszy sposób pozwoli na efektywną realizację potrzeb i celów Klienta, tak aby dzięki naszym działaniom miał szansę usprawnić funkcjonowanie organizacji. Realizując projekty doradcze wykorzystujemy różnorodne metody analiz i pracy: [...]