SEKA.edu oferuje rozwiązania, które służą aktualnym wyzwaniom, przed którymi stoi branża HR. Zapewniamy szkolenia w zróżnicowanej formie, by jak najlepiej dopasować się do potrzeb każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i branży, w której działa.

E-learning – pożyteczna nauka

E-learning – pożyteczna nauka

Coraz częściej już nie tylko działy HR i działy szkoleń, ale także obszary biznesowe wyrażają swoje zainteresowanie zastosowaniem e-learningowych formuł służących rozwojowi. Skuteczność rozwiązań edukacyjnych wspieranych technologiami teleinformatycznymi, w tym tzw. społeczności edukacyjnych i podążającej za tym jakość treści, szybkość realizacji, możliwość dotarcia do dużej liczby osób w różnych językach i w różnych krajach powoduje, że ... nie brakuje argumentów na korzyść e-learningowych form oddziaływania. Zarówno stosowanych jako pojedyncze narzędzie do samokształcenia, jak również jako element procesu rozwojowego wspierającego działania biznesowe każdej organizacji.

Mentored Learning

Mentored Learning

Tempo zmian we współczesnym świecie powoduje, że kluczowe umiejętności pracowników, a również produkty i usługi stale ulegają zmianom, silniej niż kiedykolwiek wcześniej w historii rodzi się potrzeba zdobywania nowych kwalifikacji MENTORED learning jest formułą szkoleniową oferowaną przez SEKA.edu gdzie łączone są dwie elementy oddziaływania dydaktycznego: materiał dydaktyczny (wiedza oraz ćwiczenia) do samokształcenia (w formule e-learning) połączone z regularną pracą zdalnie z trenerem – MENTOREM. Zapewniamy dostęp do najlepszych praktyk w zakresie projektowania szkoleń, mentoringu, doświadczeń zdobytych w ciągu ponad 10 lat pracy z tysiącami uczestników szkoleń w największych korporacjach funkcjonujących na polskim rynku pracy.
SEKA.edu oferuje „Rozwiązanie, które pozwala stworzyć własne, certyfikowane programy szkoleniowe, będące odpowiedzią na wyzwania przed którymi stają współcześni menedżerowie w codziennej pracy”.

Mobile Learning

Mobile Learning

Paradygmat uczenia zmienia się radykalnie. Teraz „Ja, odbiorca, określam kiedy i gdzie się uczę i musi być to zorganizowane w ten sposób, by to do mnie przemawiało, było ułożone w krótkie segmenty, abym mógł odbyć szkolenie chwilę przed tym, jak tego potrzebuję i był w stanie zapamiętać najważniejsze rzeczy tak, by skutecznie używać nabytej wiedzy”. Na te potrzeby odpowiada nowatorski projekt mobile learningu naszego partnera Skill Pill.

Social Learning: Wiedza 2.0

Social Learning: Wiedza 2.0

Witamy w czasach Wiedzy 2.0, w których każdy uczestnik społeczności może uczyć się od innych członków a sam również staje się jej nauczycielem. Budowanie wewnętrznych rozwiązań o charakterze portali społecznościowych umożliwia uwzględnienie i zrealizowanie wymagań stawianych zarówno przez organizacje, jak i uczestników szkoleń. Przekazywanie wiedzy na temat strategii firmy, tworzenie sieci społecznościowych oraz dzielenie się wiedzą przy jednoczesnej redukcji kosztów i czasu wdrożenia nowej kultury organizacji, nowych strategii, procedur… - to wszystko stanowi zasadniczy cel nowych rozwiązań szkoleniowych, jakimi są „społeczności wiedzy”.

Społeczności wiedzy stwarzają możliwość większej grupie osób zaangażowanie się w proces osobistego rozwoju. Serdecznie zapraszam do śledzenia naszej strony. Będziemy zamieszczać i dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem!