SEKA.edu kieruje swoją ofertę zarówno do firm, które szkolenie kapitału ludzkiego stawiają sobie jako cel strategiczny oraz do wszystkich organizacji, które zarządzanie zasobami ludzkimi traktują jako zaszczyt oraz niezwykłe źródło satysfakcji. Wyznaczamy trendy w szkoleniach, dlatego oferujemy różne rozwiązania: współpracę z ekspertami, programy blended learning, szkolenia e-learningowe, doradztwo przez internet. Wszystkie projekty realizowane przez SEKA.edu mają charakter projektu dedykowanego, jest budowany wraz z zespołem Klienta – odbiorcy szkolenia. Takie podejście pozwala kreować najlepiej dostosowane rozwiązania edukacyjne, jakie są obecnie dostępne na rynku szkoleniowym.

Szkolenia e-learning przez internet - najnowsze trendy w szkoleniach

Innowacyjność i Kreatywność

Innowacyjność i Kreatywność

Programy, których celem jest rozwój innowacyjności należą do szkoleń, które stanowią wyzwanie nawet dla doświadczonych trenerów i firm szkoleniowych. Jesteśmy dumni, iż udało nam się stworzyć metodologię, która jest odpowiedzią na to wyzwanie. W programie wykorzystujemy nowoczesne podejście do nauczania dorosłych – warsztaty, dedykowane e-szkolenia i wirtualne klasy. Celem jest stymulowanie uczestników w taki sposób, by przekonali się, że zachowania kreatywne są pozytywne. W efekcie pokazujemy, jak wyrobić w sobie postawę osoby kreatywnej – jednostki, która nie tylko ma konieczną wiedzę i umiejętności, ale także motywację, aby swoje kompetencje wykorzystywać w życiu zawodowym i poza nim.

Kompetencje Menedżerskie - Zarządzanie Ludźmi

Kompetencje Menedżerskie - Zarządzanie Ludźmi

Kierowanie ludźmi powinno polegać na stwarzaniu im warunków do realizowania misji firmy, ale także do realizacji własnych potrzeb. Charyzmatyczni przywódcy kładą nacisk na takie wartości jak: udział w ważnym przedsięwzięciu, interesujące zadanie, poczucie wartości pracownika, możliwość samorealizacji czy dobra atmosfera w zespole. Ludzie ich rozumieją, cenią i szanują. Zapraszamy do zapoznania się z programami Zarządzania ludźmi oraz ofertą szkoleń dla menedżerów z zakresu e-learning przygotowanymi przez SEKA.edu:
Oduczanie i Innowacje - Zarządzanie Wiedzą

Oduczanie i Innowacje - Zarządzanie Wiedzą

„Wielu skutecznych liderów zmieniło w ostatnich latach swój styl zarządzania. Kontrolę zastąpił feedback, partnerskie relacje i otwarta komunikacja.” - mówi Dorota Raniszewska, ekspert SEKA.edu w zakresie zmiany i innowacji. Czy zatem rację bytu mają rozwiązania oferowane dotychczas, rozwijane i budowane przez rynek usług szkoleniowych przez ostatnie 15 lat? Oduczamy ludzi tego, z czego korzystali „wczoraj” i nauczamy kompetencji potrzebnych „jutro”. Social Learning – Learning 2.0, blended-learning, distance learning to pojęcia, które na stałe weszły do słownika pojąć szkoleniowca. Elementem polityki rozwojowej firmy powinien stać się swobodny przepływ wiedzy, zapewnienie kanałów dystrybucyjnych oraz łączenia ludzi i zapewniania im środowiska sprzyjającego budowaniu relacji zbliżonych do tych, które znamy z ogólnodostępnych portali społecznościowych.

Prawo Pracy i BHP

Prawo Pracy i BHP

Tematyka prawa pracy , ubezpieczeń społecznych i BHP, z uwagi na szczególnie częste zmiany przepisów i pojawiające się w praktyce istotne wątpliwości wymaga ciągłej aktualizacji i uzupełniania wiedzy. Nasze szkolenia on-line (e-learning) zapewnią Państwu dostęp do informacji o zmianach oraz o praktycznym znaczeniu obowiązujących przepisów.
Przywództwo Przyszłości

Przywództwo Przyszłości

Przed Liderami przyszłości stoi wielkie wyzwanie. Ze względu na rozwój technologii, płaską strukturę organizacyjną firm, współpracę 5 pokoleń z różnych kultur – osoby zarządzające ludźmi będą musiały wykształcić inne cechy i kompetencje, niż aktualnie. Zapraszamy do uczestnictwa w programach i szkoleniach SEKA.edu – przygotuj swoich liderów do zarządzania w zupełnie nowej rzeczywistości.
Rozwój Osobisty

Rozwój Osobisty

Wśród kompetencji, które mają ogromne znaczenie dla samorozwoju są bez wątpienia umiejętności miękkie - m.in. zarządzania sobą, skuteczne komunikowanie się oraz umiejętności pracy zespołowej. Dzięki nim jesteśmy w stanie m.in. motywować siebie i innych do dalszego działania, radzić sobie ze stresem, efektywnie planować i organizować pracę czy zgodnie współpracować w zespole. Podczas dowiecie się Państwo jak połączyć wiedzę z praktyką - wprowadzić i rozwinąć nabyte umiejętności zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Sprzedaż i Marketing

Sprzedaż i Marketing

Twoje nowe działania marketingowe i sprzedażowe od dziś mogą stać się dla Ciebie źródłem większych dochodów. Dobry, zwracający uwagę marketing, skuteczne techniki pozyskiwania klientów i zwiększania sprzedaży mogą ponadto dać Twojej Firmie przewagę konkurencyjną na rynku.

Wydarzenia specjalne

Wydarzenia specjalne

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami

Oferujemy programy z Zarządzania Projektami prowadzone w nowoczesnej formule blended learning pozwala uczącym się korzystać ze sprawdzonych metod szkoleniowych. Program szkolenia obejmuje wszystkie etapy zarządzania projektem – od momentu podjęcia decyzji o jego rozpoczęciu, aż po opracowanie wniosków końcowych z projektu. Program szkoleniowy przygotowuje do samodzielnego zarządzania projektami.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Szkoleniami

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Szkoleniami

Dzięki udziałowi w programach, uczestnicy pozyskają lub ugruntują swoją wiedzę w zakresie nowej roli HR, między innymi z zarządzania procesem rozwojowym w organizacji. Zrozumieją powiązania pomiędzy działaniami rozwojowo-szkoleniowymi, a celami biznesowymi organizacji. Wypracują swój indywidualny plan działania i poprawy własnej skuteczności, dopasowany do ich potrzeb i uwarunkowań, a także nawiążą kontakty pozwalające na wymianę doświadczeń z praktykami i pozostanie w gronie HR Biznes Partnerów – uczących się przez całe życie.

Zarządzanie Zmianą

Zarządzanie Zmianą

Każda organizacja dąży do rozwoju, budowaniu przewagi konkurencyjnej i kreowania nowoczesnej i konkurencyjnej firmy i dlatego konieczne jest propagowanie takiej kultury, która sprzyja przeprowadzaniu zmian w organizacji. Zarządzanie w okresie zmiany zakłada konieczność skupienia uwagi na problematyce stosunków międzyludzkich, motywacji, procesach komunikowania, regulowania działań wewnątrz organizacji i jej relacji z otoczeniem, a w szczególności kreowania i upowszechniania postaw otwartości na zmiany. Jeśli Twoi pracownicy z otwartością reagują na zmianę, Twoja firma jest gotowa na każde wyzwanie.

Zrównoważony Biznes

Zrównoważony Biznes

Celem szkoleń jest zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie wdrażania systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem w firmie. Najważniejsze wyzwania w tym obszarze to odpowiednie zarządzanie kapitałem społecznym, kapitałem ludzkim, infrastrukturą, zasobami naturalnymi i energią. O sukcesie zadecydują trzy podstawowe czynniki: innowacje, edukacja i wielopłaszczyznowa współpraca. Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach.