Programy, których celem jest rozwój innowacyjności należą do szkoleń, które stanowią wyzwanie nawet dla doświadczonych trenerów i firm szkoleniowych. Jesteśmy dumni, iż udało nam się stworzyć metodologię, która jest odpowiedzią na to wyzwanie. W programie wykorzystujemy nowoczesne podejście do nauczania dorosłych – warsztaty, dedykowane e-szkolenia i wirtualne klasy. Celem jest stymulowanie uczestników w taki sposób, by przekonali się, że zachowania kreatywne są pozytywne. W efekcie pokazujemy, jak wyrobić w sobie postawę osoby kreatywnej – jednostki, która nie tylko ma konieczną wiedzę i umiejętności, ale także motywację, aby swoje kompetencje wykorzystywać w życiu zawodowym i poza nim.