Kierowanie ludźmi powinno polegać na stwarzaniu im warunków do realizowania misji firmy, ale także do realizacji własnych potrzeb. Charyzmatyczni przywódcy kładą nacisk na takie wartości jak: udział w ważnym przedsięwzięciu, interesujące zadanie, poczucie wartości pracownika, możliwość samorealizacji czy dobra atmosfera w zespole. Ludzie ich rozumieją, cenią i szanują. Zapraszamy do zapoznania się z programami Zarządzania ludźmi oraz ofertą szkoleń dla menedżerów z zakresu e-learning przygotowanymi przez SEKA.edu:

E-learning dla menedżerów

Znaczenie komunikacji interpersonalnej w Zarządzaniu przez Wartości

Znaczenie komunikacji interpersonalnej w Zarządzaniu przez Wartości-kurs e-learningowy

Adresaci: Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, właściciele firm, specjaliści ds. strategii i rozwoju, zespoły pracownicze powołane do wypracowania wartości dla firmy, osoby zainteresowane nowatorskim podejściem do zarządzania firmą. Cel szkolenia: Uświadomienie wpływu wartości, z którymi utożsamiają się pracownicy i interesariusze [...]

Rola menedżera we wdrażaniu Zarządzania przez Wartości

Rola menedżera we wdrażaniu Zarządzania przez Wartości – kurs e-learningowy

Adresaci: Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, właściciele firm, specjaliści ds. strategii i rozwoju, zespoły pracownicze powołane do wypracowania wartości dla firmy, osoby zainteresowane nowatorskim podejściem do zarządzania firmą. Cel szkolenia: Uświadomienie wpływu wartości, z którymi utożsamiają się pracownicy i interesariusze [...]

Proces wdrażania Zarządzania przez Wartości w przedsiębiorstwie

Proces wdrażania Zarządzania przez Wartości w przedsiębiorstwie – kurs e-learningowy

Adresaci: Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, właściciele firm, specjaliści ds. strategii i rozwoju, zespoły pracownicze powołane do wypracowania wartości dla firmy, osoby zainteresowane nowatorskim podejściem do zarządzania firmą. Cel szkolenia: Uświadomienie wpływu wartości, z którymi utożsamiają się pracownicy i interesariusze [...]

Definicja zarządzania przez Wartości

Definicja zarządzania przez wartości-kurs e-learningowy

Adresaci: Menedżerowie wyższego i średniego szczebla, właściciele firm, specjaliści ds. strategii i rozwoju, zespoły pracownicze powołane do wypracowania wartości dla firmy, osoby zainteresowane nowatorskim podejściem do zarządzania firmą. Cel szkolenia: Uświadomienie wpływu wartości, z którymi utożsamiają się pracownicy i interesariusze [...]

1 2 3