Tematyka prawa pracy , ubezpieczeń społecznych i BHP, z uwagi na szczególnie częste zmiany przepisów i pojawiające się w praktyce istotne wątpliwości wymaga ciągłej aktualizacji i uzupełniania wiedzy. Nasze szkolenia on-line (e-learning) zapewnią Państwu dostęp do informacji o zmianach oraz o praktycznym znaczeniu obowiązujących przepisów.

E-learning szkolenia prawo pracy - szkolenia bhp on-line

za_darmo

Darmowe szkolenia od SEKA.edu

ZA DARMO udostępniamy Państwu dwa szkolenia: Suplement – czas pracy dla managerów Podstawowe zmiany wprowadzone nowelizacją, w szczególności: Wydłużenia maksymalnej długości okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Ustawowego wprowadzenia instytucji– tzw. ruchomego czasu pracy Ustawowego obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy Możliwości odpracowania [...]

PPOŻ__1_seka_edu

PPOŻ – Ochrona przeciwpożarowa

Adresaci: Poniższy program szkolenia skierowany jest do wszystkich pracowników. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Program szkolenia: 1. Zjawisko pożaru Warunki zaistnienia pożaru oraz drogi jego rozprzestrzeniania się Czynniki mogące [...]

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - wersja z lektorem

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – wersja z lektorem

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest przeznaczone dla: pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, w szczególności z zakresu: a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy [...]

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - wersja z lektorem

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych – wersja z lektorem

Adresaci szkolenia: Poniższy program szkolenia okresowego dotyczy pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i [...]

1 2 3 4