Przed Liderami przyszłości stoi wielkie wyzwanie. Ze względu na rozwój technologii, płaską strukturę organizacyjną firm, współpracę 5 pokoleń z różnych kultur – osoby zarządzające ludźmi będą musiały wykształcić inne cechy i kompetencje, niż aktualnie. Zapraszamy do uczestnictwa w programach i szkoleniach SEKA.edu – przygotuj swoich liderów do zarządzania w zupełnie nowej rzeczywistości.

Szkolenie dla liderów