Wśród kompetencji, które mają ogromne znaczenie dla samorozwoju są bez wątpienia umiejętności miękkie – m.in. zarządzania sobą, skuteczne komunikowanie się oraz umiejętności pracy zespołowej. Dzięki nim jesteśmy w stanie m.in. motywować siebie i innych do dalszego działania, radzić sobie ze stresem, efektywnie planować i organizować pracę czy zgodnie współpracować w zespole. Podczas dowiecie się Państwo jak połączyć wiedzę z praktyką – wprowadzić i rozwinąć nabyte umiejętności zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

indywidualna

Efektywność osobista

Adresaci: Wszyscy pracownicy niezależnie od pełnionej funkcji i roli w organizacji, którzy dostrzegają potrzebę rozwijania indywidualnego potencjału oraz chcą zwiększać sprawność i skuteczność swoich działań. Cel szkolenia: Wskazanie uczestnikom sposobów rozwijania efektywności indywidualnej poprzez: zarządzanie osobistymi zasobami intelektualnymi i emocjonalnymi; [...]