Oferujemy programy z Zarządzania Projektami prowadzone w nowoczesnej formule blended learning pozwala uczącym się korzystać ze sprawdzonych metod szkoleniowych. Program szkolenia obejmuje wszystkie etapy zarządzania projektem – od momentu podjęcia decyzji o jego rozpoczęciu, aż po opracowanie wniosków końcowych z projektu. Program szkoleniowy przygotowuje do samodzielnego zarządzania projektami.