Dzięki udziałowi w programach, uczestnicy pozyskają lub ugruntują swoją wiedzę w zakresie nowej roli HR, między innymi z zarządzania procesem rozwojowym w organizacji. Zrozumieją powiązania pomiędzy działaniami rozwojowo-szkoleniowymi, a celami biznesowymi organizacji. Wypracują swój indywidualny plan działania i poprawy własnej skuteczności, dopasowany do ich potrzeb i uwarunkowań, a także nawiążą kontakty pozwalające na wymianę doświadczeń z praktykami i pozostanie w gronie HR Biznes Partnerów – uczących się przez całe życie.