Każda organizacja dąży do rozwoju, budowaniu przewagi konkurencyjnej i kreowania nowoczesnej i konkurencyjnej firmy i dlatego konieczne jest propagowanie takiej kultury, która sprzyja przeprowadzaniu zmian w organizacji. Zarządzanie w okresie zmiany zakłada konieczność skupienia uwagi na problematyce stosunków międzyludzkich, motywacji, procesach komunikowania, regulowania działań wewnątrz organizacji i jej relacji z otoczeniem, a w szczególności kreowania i upowszechniania postaw otwartości na zmiany. Jeśli Twoi pracownicy z otwartością reagują na zmianę, Twoja firma jest gotowa na każde wyzwanie.