Celem szkoleń jest zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie wdrażania systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem w firmie. Najważniejsze wyzwania w tym obszarze to odpowiednie zarządzanie kapitałem społecznym, kapitałem ludzkim, infrastrukturą, zasobami naturalnymi i energią. O sukcesie zadecydują trzy podstawowe czynniki: innowacje, edukacja i wielopłaszczyznowa współpraca. Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach.