Jak nakręcić dobre, szkoleniowe wideo

1. Zmieść się w 3 minutach. Ludzie często nie potrafią dłużej skupić się na materiale dostępnym na telefonie.

2. Animacja podwaja poziom zaangażowania i przyswajania.

3. Zmień wydźwięk swojego filmu, niech nie będzie naukowo-dydaktywczny. Zamiast tego zaangażuj uczestników w konwersację.

4. Wiedza. Pracownicy muszą być lepsi/mądrzejsi/silniejsi po obejrzeniu twojego materiału.

5. Znajdź złoty środek pomiędzy materiałem, który ciężko znaleźć w innych źródłach, a materiałem, który twoi pracownicy powinni normalnie używać, ale tego nie robią.

6. Współpracuj z użytkownikami w ramach wspólnego projektowania materiałów. Skoro to oni będą używać danego oprogramowania, warto poznać ich opinię.

7. Charakteryzuj zawartość poprzez zbliżające się wydarzenia. W ten sposób materiał będzie bliższy pracownikom i zachęci do używania.

8. Przesyłaj samemu zawartość pracownikom jeśli trzeba, ale przede wszystkim pozwól im na znajdowanie samemu materiałów, które uważają za potrzebne. Reklamuj materiały w całej organizacji, tak żeby pracownicy wiedzieli o ich dostępności.

9. Zachęcaj pracowników do diagnozowania swoich własnych braków wiedzy i prowadź ich do odpowiednich kursów. Bądź przewodnikiem szkoleniowym.

10. Technologia i doświadczenie powinny być dyskretne i eleganckie. Cała interakcja powinna być łatwa i intuicyjna.

 

Źródło: Gerry Griffin Wiring Your Learning, Training Industry Magazine Fall 2014 (str. 32-33)

Related posts: