Zarządzanie wiedzą

Pokolenie Y: Jak zarządzać pokoleniami

Spowolnienie gospodarcze i kolejne fale kryzysów spowodowały, że wiele krajów planuje lub już wprowadziło wydłużenie wieku emerytalnego. Częściej niż dotychczas pracownicy rożnych generacji będą ze sobą współpracować. Młodzi doskonale obsługują komputery, znają języki, rośnie liczba absolwentów szkół wyższych. Osoby, które weszły na rynek pracy 20 lat temu lub wcześniej, mają rozwinięte inne kompetencje i bogate doświadczenie.

student mały

Przywództwo przyszłości: lider czy dyktator?

Twarde czy miękkie przywództwo przyszłości? Liderzy między zamordyzmem a anarchią. Szefowie firm słusznie zastanawiają się nad tym, czy zarządzać twardo, czy miękko. Łatwo tu „przegiąć”. Ale powinni o tym pomyśleć także liderzy publiczni. Ci zarządzają chyba zbyt łagodnie. Tworząc THINKTANK [...]

1 26 27 28