Polityka prywatności

I. Zasady podstawowe:

Właścicielem i administratorem portalu edukacyjnego SEKA.edu.pl jest spółka SEKA.edu sp. z o.o. (dalej również: Spółka) z siedzibą w Warszawie (03 – 997), przy ul. Algierskiej 7. Naszym priorytetem jest zapewnienie prywatności Użytkowników portalu edukacyjnego SEKA.edu.pl., stosowanie do zadeklarowanych przez Użytkownika  potrzeb.
Serwis SEKA.edu.pl ma charakter ogólnodostępny. Kluczową usługą serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Użytkowniku, w związku z czym jego dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Użytkownik w ustawieniach Konta może zastrzec inny poziom dostępności swoich danych.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane zamieszczone w SEKA.edu.pl mogą być wykorzystywane przez SEKA.edu sp. z o.o. lub przez podmioty związane ze Spółką, a także przez inne osoby m.in. na potrzeby prowadzonych rekrutacji.

II. Dane eksploatacyjne.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez SEKA.edu sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych informacji demograficznych o charakterze statystycznym. SEKA.edu.pl używa plików typu cookies [1]w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce co do zasady nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia.

III. Rejestracja.

Uzyskanie dostępu do usług zawartych w serwisie SEKA.edu.pl wymaga rejestracji Użytkownika.
W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych osobowych: imienia (imion), nazwiska, adresu poczty elektronicznej (login), hasła, miejscowości zameldowania na pobyt stały lub siedziby oraz wygenerowanego jednorazowo kodu aktywującego konto. Dodatkowo niezbędne jest podanie danych w przynajmniej jednej z następujących kategorii: miejsce pracy, uczelnia, “Twój profesjonalny opis”.

IV. Profil Użytkownika.

W Profilu Użytkownika wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyjątkiem: daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (loginu), hasła oraz kodu aktywującego konto.

Dodatkowo w Profilu Użytkownika mogą być wyświetlane inne dane udostępnione w tym celu przez Użytkownika fakultatywnie, w szczególności: lista kontaktów, lista grup, do których należy dany Użytkownik oraz lista wypowiedzi danego Użytkownika na forach.

V. Dane osobowe.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest SEKA.edu sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Algierskiej  7 (03 – 997Warszawa). SEKA.edu sp z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności.

SEKA.edu sp z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celu prowadzenia rekrutacji, a za zgodą Użytkownika udostępnione dane mogą być przetwarzane przez SEKA.edu sp z o.o. w celach statystycznych i marketingowych.

VI. Poziomy prywatności.

Użytkownik może wybrać w ustawieniach Konta następujące poziomy widoczności swoich danych:
“Kto może oglądać mój profil”, gdzie dostępnymi opcjami są: “wszyscy “, ” zarejestrowani Użytkownicy “, “znajomi moich znajomych” “tylko znajomi”; “Kto może zapraszać mnie do kontaktów”, gdzie dostępnymi opcjami są: ” zarejestrowani Użytkownicy “, “znajomi moich znajomych” “nikt”; “Kto może wysyłać do mnie wiadomości”, gdzie dostępnymi opcjami są: ” zarejestrowani Użytkownicy “, “znajomi moich znajomych” “tylko znajomi”.

VII. Treści zamieszczane przez Użytkowników.

Treści zamieszczane przez Użytkowników na forach lub grupach publicznych widoczne są dla wszystkich korzystających z portalu SEKA edu.pl. Wiadomości zamieszczane na grupach prywatnych widoczne są jedynie dla członków tych grup oraz dla Administratora. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników. SEKA.edu.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników treści sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zasadami współżycia społecznego.

VIII. Przechowywanie danych.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, która spełnia standardy  techniczne i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę przetwarzanych danych, zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach regulujących kwestie ochrony danych osobowych, w tym z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Dostęp do bazy danych mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez SEKA.edu sp z o.o. (Administratora danych). Połączenie ze stroną zawsze jest szyfrowane (SSL) co zabezpiecza zapisane dane.

IX. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Odmowa usunięcia danych może mieć miejsce jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa SEKA.edu sp. z o.o. może udostępnić dane osobowe Użytkownika właściwym organom władzy państwowej.

X. Odsyłacze do innych stron internetowych.

SEKA.edu sp z o.o. nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów i stron www., do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w serwisie SEKA.edu.pl.

XI. Komunikacja.

SEKA.edu sp z o.o. jako Administrator serwisu SEKA.edu.pl zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w SEKA.edu.pl. SEKA.edu sp z o.o. może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być również dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

Wszelkie pytania dotyczące Polityki Ochrony Prywatności prosimy kierować na adres seka.edu@seka.edu.pl

 
[1] Cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

.

Jeden Komentarz

  1. woźniak
    17 kwietnia 2013 at 08:40 · Odpowiedz

    ciekawe informacje, materiały, szkolenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>