Przeciwdziałanie mobbingowi

Przeciwdziałanie mobbingowi – Szkolenie

Cel szkolenia:

Zapoznanie ze zjawiskiem mobbingu, jego przyczynami, przebiegiem i skutkami, oraz uświadomienie konsekwencji jego wystąpienia w zespole. Uczestnik szkolenia nauczy się rozpoznawać symptomy zagrożenia mobbingiem i odróżniać go od zachowań, które wbrew pozorom, mobbingiem nie są. Ponadto szkolenie ma za zadanie przekazać wiedzę dotyczącą sposobów przeciwdziałania temu zjawisku i naukę jak reagować w odpowiedni sposób zarówno w sytuacji bycia świadkiem jak i ofiarą mobbingu.

FILM PROMUJĄCY – KLIKNIJ TUTAJ

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej, specjalistów HR, osób opracowujących regulacje prawne w firmie, a także wszystkich pracowników, którzy narażeni są na zjawisko mobbingu.

Program szkolenia:

 • Prawna definicja mobbingu
 • Przyczyny mobbingu
 • Mobbing jako proces – fazy mobbingu
 • Zachowanie ofiary mobbingu
 • Uprawnienia ofiary mobbingu
 • Zachowanie sprawcy mobbingu
 • Wskazówki dla obserwatora mobbingu
 • Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika
 • Mobbing a otoczenie
 • Skutki mobbingu
 • Dyskryminacja i molestowanie a mobbing
 • Psychologiczne i socjologiczne ujęcie mobbingu
 • Przeciwdziałanie mobbingowi

Metodologia:

Szkolenie e-learningowe w postaci prezentacji multimedialnej. Zawarte są w nim scenki przedstawiające konkretne przykłady, case’y oraz pytania kontrolne, którymi zakończony jest każdy z rozdziałów

DEMO SZKOLENIA – KLIKNIJ TUTAJ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

PAWEŁ KOTUSIEWICZ
tel. 22 501 00 10 | kom. 533 966 466 | e-mail: pawel.kotusiewicz@seka.pl
Dział Handlowy | SEKA S.A. | 04-386 Warszawa | ul.Paca 37

Przeciwdziałanie mobbingowi

Related posts: