Dla kogo pracujemy

SEKA.edu oferuje produkty, dzięki którym będziesz w stanie odpowiedzieć na nowe potrzeby rozwojowe niezależnie od wielkości firmy i branży. Wszystkie rozwiązania są dostosowane do konkretnych potrzeb Twojej organizacji, np. w kontekście problemów, które mają rozwiązać, formatu szkolenia, grupy docelowej. Zapraszamy do współpracy:

Partnerzy

Uzupełniamy programy szkoleniowe impulsem e-learningowym! SEKA.edu jest partnerem dla innych firm szkoleniowych, trenerów i konsultantów szukających inspiracji do rozwoju swoich usług. Chętnie współpracujemy również z firmami oferującym technologię, która służy realizacjom działań rozwojowych. Rolą SEKA.edu jest doradztwo dotyczące możliwości zastosowania różnorodnych form oddziaływania dydaktycznego w procesie rozwojowym. Zostań naszym Partnerem! Posiadamy narzędzia, wiedzę i doświadczenie, które niezależnie od kontekstu i niezależnie od potrzeb Twoich obecnych i przyszłych klientów, mamy rozwiązanie, które spełni Twoje wymagania. Nasi Partnerzy mogą korzystać z naszej wiedzy i technologii. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem i uczymy nowych rzeczy!

Distance learning – zdalne nauczanie: rozwiązanie dopasowane do potrzeb korporacji

Duże korporacje bardzo chętnie dostosowują swoje polityki kadrowe do takich strategii szkoleniowych, które integrują wielość form uczenia w procesach rozwojowych. Łączenie i integrowanie formuł szkoleniowych pozwala efektywniej rozwijać kompetencje potrzebne do realizacji celów biznesowych firmy. SEKA.edu wspiera korporacje w tworzeniu nowych strategii rozwojowych oraz projektowaniu nowoczesnych form uczenia w celu:

  • Poprawy jakości ich oferty szkoleniowej dla pracowników
  • Uczenia i angażowania coraz większej liczby osób w procesy rozwojowe i dzielenia się wiedzą
  • Zapewnienia odpowiedzi na indywidualne potrzeby szkoleniowe pracowników
  • Uruchomienia działań służących zbudowaniu społeczności wiedzy wokół określonych kompetencji – strategicznych dla rozwoju biznesu firmy
  • Rozwoju firmy jako organizacji uczącej się, dążącej do ciągłego rozwoju i gotowej do dzielenia się wiedzą
  • Oceny poziomu wiedzy i umiejętności

e-Learning rozwiązanie dla Małych i Średnich Firm: szkolenie za jednym kliknięciem

Mniejsze organizacje stoją przed wyzwaniem polegającym na zapewnieniu pracownikom oferty rozwojowej, która odpowie na ich indywidualne potrzeby, a coraz częściej  tradycyjne rozwiązania szkoleniowe okazują się zbyt kosztowne. SEKA.edu oferuje unikalne i nowoczesne rozwiązania kształcenia na odległość. Takie podejście pozwala integrować się ludziom, a tym samym motywować do samorozwoju, dzięki tzw. jednakowej tożsamości zawodowej. Katalog naszych produktów oraz platforma szkoleniowo-społecznościowa umożliwią stosowanie nowoczesnych formuł rozwojowych, zgodnych ze współczesnymi sposobami komunikacji, budowania doświadczeń oraz rozwoju kompetencji w kluczowych obszarach biznesu.

e-Learning dla podyplomowego szkolnictwa wyższego

Świat podyplomowej edukacji akademickiej stoi przed nowymi wyzwaniami, jak internacjonalizacja – dostęp do oferty uczelni zagranicznych. Aby odpowiedzieć na szczególne potrzeby sektora szkolnictwa wyższego, SEKA.edu opracowuje najwyższej jakości, bardzo elastyczne rozwiązania oraz nasze własne szkolenia m.in. z zakresu Prawa pracy. Zapewniamy narzędzie i metodykę korzystania z platformy społecznościowej, która staje się w świecie rozwoju biznesu głównym narzędziem wymiany doświadczeń i poszukiwania inspiracji rozwojowych.

Klient indywidualny – podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych on-line

SEKA.edu posiada ofertę szkoleniową dla osób indywidualnych, które czują się odpowiedzialne za własny rozwój i traktują uczenie jako stały proces. Formuła samokształcenia na odległość, w której stosowane są techniki e-learningowe oraz internetowe rozwiązania typu portale społeczności wiedzy może dla tych osób stanowić wyjątkową okazję do podnoszenia własnych kompetencji. SEKA.edu zapewnia samoobsługowy dostęp do wiedzy, w tym wiedzy eksperckiej, zapewnia kontakt z innymi uczestnikami programu szkoleniowego. Szczególnie istotny jest dla nas społeczny wymiar uczenia się. Wspólne uczenie mobilizuje, pozwala przedyskutować wątpliwości i zapewnia interakcję społeczną. Dzisiejszy „zrównoważony” model funkcjonowania (z zachowaniem balansu między różnymi  życiem prywatnym – rodziną, domem – pracą, samorozwojem – a innymi obowiązkami) sprawia, że chcemy zdobywać nowe umiejętności, podnosić kwalifikacje ale… bez wychodzenia z firmy, z domu, bez konieczności wiązania się długoterminowymi programami szkoleniowymi.